• All
  • Activities

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2022 กรรมการและทีมอาสาสมัครมูลนิธิผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้ไปทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนเด็กๆ ที่โรงเรียนเกษมทรัพย์และโรงเรียนอนุบาลรังผึ้ง จังหวัดนราธิวาส

นำสิ่งของไปให้ผู้รับผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2022 เจ้าหน้าที่มูลนิธิและอาสาสมัคร ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ครอบครัวคุณยายย้อย ที่ชลบุรี โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้มอบของใช้ที่จำเป็น และวิทยุให้กับครอบครัวคุณยายย้อยด้วย  

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปักธงชัย พฤศจิกายน 2020

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน มูลนิธิผู้ประกาศข่าวประเสริฐ พร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้มอบถุงยังชีพ

บริจาคข้าวสารและสิ่งของให้บ้านการุณยเวศม์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม มูลนิธิพร้อมด้วยอาสาสมัครจากสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปบริจาค ข้าวสาร,

นำสิ่งของไปให้ผู้รับผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2020 มูลนิธิร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐพร้อมด้วยดีเจ ต่าย ดรุณี

แจกหนังสือและประชาสัมพันธ์งานที่โรงเรียนครบุรี นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน มูลนิธิและทีมงานสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์งานที่โรงเรียนครบุรี