บริจาคข้าวสารและสิ่งของให้บ้านการุณยเวศม์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม มูลนิธิพร้อมด้วยอาสาสมัครจากสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปบริจาค ข้าวสาร, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่, หน้ากากอนามัย, นมและหนังสือ ให้กับสถานสงเคราห์คนพิการบ้านการุณยเวศม์ จ.ชลบุรี