วางแผน

ศึกษาข้อมูลว่าท่านสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครกับเราในด้านไหนได้บ้าง

ส่งใบสมัคร

กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านแล้วส่งให้กับมูลนิธิ

รอรับการอนุมัติ

เจ้าหน้าที่ติดต่อกับท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมงานกับเรา

เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทำพันธกิจกับมูลนิธิ