อาสาสมัคร

เรามีอาสาสมัคร จากทีมงานสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

มาร่วมเป็นอาสาสมัคร

ขอเชิญพี่น้องที่มีภาระใจในการเป็นอาสาสมัครร่วมทำพันธกิจกับเรา

ร่วมเป็นอาสาสมัคร