มูลนิธิผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เปิดโอกาสให้ท่านสนับสนุนพันธกิจของเรา คือค่าชั่วโมงในการออกอากาศรายการวิทยุแต่ละสถานี และการสงเคาระห์ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ข้อมูลธนาคารของมูลนิธิฯ

ชื่อบัญชี : มูลนิธิผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
เลขที่บัญชี : 059-2-69564-4
ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : เอกมัย
ประเภท : ออมทรัพย์

*หลังจากท่านได้ดำเนินการบริจาคให้กับมูลนิธิแล้ว ท่านสามารถส่งข้อมูลการบริจาคของท่านลงในแบบฟอร์ม เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการออกใบเสร็จให้กับท่าน