รายการวิทยุ

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาชีวิตของผู้ฟังที่เป็นเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ให้ห่างจากการมั่วสุมยาเสพติด พฤติกรรมที่เสื่อมเสีย และการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทางเพศ โดยผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง 31 สถานีทั่วประเทศ สามารถฟังผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นมือถือ ทั้ง Android, iOS

ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ

โดยดีเจ สุรมิตร สาธรเวช

ความหวังและกำลังใจ

โดยดีเจ หญิง กมลทิพย์

ผู้ญิ้ง ผู้หญิง

โดยดีเจ หญิง กมลทิพย์

ที่นี่มีเพื่อนและเพลง

โดยดีเจ เล็ก วีรวัฒน์

เติมใจให้กัน

โดยดีเจ ต่าย ดรุณี

Daily Life

โดยดีเจ หญิง กมลทิพย์

เพื่อนใจ

โดยดีเจ เพ็ญ เพ็ญประภา

โลกใบใหญ่

โดยดีเจ เล็ก วีรวัฒน์

ยังมีตะวัน

โดยดีเจ อุ๊ ประวิทย์

กฏหมายเพื่อชีวิต

โดยดีเจ หญิง กมลทิพย์
ร่วมกับ ทนายธนาชัย

พระคัมภีร์ทางอากาศ

โดยดีเจ หญิง กมลทิพย์
ร่วมกับ อ.วิชัย

แอพพลิเคชั่นสำหรับฟังรายการวิทยุ

 

คุณสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงในมือถือ เพื่อฟังรายการวิทยุทั้งหมดของเรา

Android

สแกน QR Code นี้เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น แอนดรอยด์

iOS

สแกน QR Code นี้เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น (ไอโฟน)