นำหนังสือมือสองไปมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนไพศาลีพิทยาคม จ.นครสวรรค์

เดือนสิงหาคม 2020 มูลนิธิพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแจกวารสารและประชาสัมพันธ์บทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ รายการวิทยุพระคัมภีร์ทางอากาศ และรายการวิทยุโลกใบใหญ่ ให้กับน้องๆนักเรียน ไพศาลี และโรงเรียนนิมิตศึกษา