นำสิ่งของไปให้ผู้รับผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2020 มูลนิธิร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐพร้อมด้วยดีเจ ต่าย ดรุณี นักจัดรายการ “เติมใจให้กัน” ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ที่จังหวัดกาญจนบุรี และได้มอบวิทยุ หนังสือ และของใช้จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์