เยี่ยมเยียนผู้ฟังรายการวิทยุ บางแค 12-09-2017

วันที่ 12 กันยายน 2017 มูลนิธิร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุ ที่บางแค ซึ่งคุณป้ามาลีและครอบครัวเป็นผู้ฟังรายการ ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ และโลกใบใหญ่ คุณป้ามาลีเป็นร่างทรง แต่เมื่อทีมงานได้แนะนำถึงเรื่องพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่องค์เดียว ป้ามาลียอมถอดสร้อยคอที่แขวนพระหลายองค์ออกไป และยอมให้ทีมงานอธิษฐานเผื่อ ทีมงานได้มอบวิทยุ อาหารและเสื้อผ้าเพื่อใช้ในครอบครัว