เยี่ยมเยียนผู้ทุพลภาพในชุมชนในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยทรุดโทรม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2018 มูลนิธิพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุ ที่พระสมุทรเจดีย์ บ้านคุณเมธา ซึ่งอยู่กับพี่ชายและคุณแม่ที่อายุ 92  ซึ่งได้ฟังรายการวิทยุอยู่เสมอ และเปิดเผื่อแผ่ชาวบ้านด้วย มีโอกาสได้นมัสการพระเจ้า แบ่งปันพระคำ และนำคุณแม่รับเชื่อพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรผู้ฟังทุกท่าน