แจกวิทยุผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ 25-01-2017

ภาระกิจของมูลนิธิร่วมกับทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ในการแจกวิทยุให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2017 วันแรกที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน สุราฎร์ธานี วันที่สองเดินทางลงไปที่นครศรีธรรมราช ช่วงเช้าได้แจกวิทยุที่ รพ.NCH , ร.ร.อนุบาล,EP. ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และช่วงบ่ายได้แจกวิทยุที่ ร.ร.ธรรมราชศึกษา และในวันที่สาม แจกวิทยุที่ อ.ชะอวด, ปากพนัง ในขณะที่ฝนก็ยังตกอยู่ น้ำที่กำลังแห้งก็เพิ่มระดับขึ้นมาอีก โปรดอธิษฐานเผื่อพี่น้องชาวใต้ที่ประสบความทุกข์ยากลำบากเช่นนี้