กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2022 กรรมการและทีมอาสาสมัครมูลนิธิผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้ไปทำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนเด็กๆ ที่โรงเรียนเกษมทรัพย์และโรงเรียนอนุบาลรังผึ้ง จังหวัดนราธิวาส