เยี่ยมผู้ฟัง พระนครศรีอยุธยา [01/09/2016]

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2016 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ไปเยี่ยมคุณสมถวิลที่ จ.พระนครศรีอยุธยา คุณสมถวิลเป็นผู้ฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบ ซึ่งฟังมานานนับ 10 ปีแล้ว เป็นผู้พิการหลังจากประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อหลายสิบปีก่อน ปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นที่ของบ่อขยะเทศบาล แม่และญาติพี่น้องมีอาชีพเก็บและคัดแยกขยะขาย มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ก็ถือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งก่อนหน้านี้ที่ทีมงานเคยไปเยี่ยม ทีมงานมีโอกาสหนุนใจและอธิษฐานเผื่อ รวมถึงได้นำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันที่ผู้ฟังท่านอื่นบริจาคเข้ามาในรายการมาให้และวิทยุเครื่องใหม่เพื่อที่จะเปิดฟังรายการ คุณสมถวิลดีใจมากและฝากขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการช่วยเหลือด้วย