เยี่ยมผู้ฟัง พระนครศรีอยุธยา [01/09/2016]

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2016 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ไปเยี่ยมคุณสมถวิลที่ จ.พระนครศรีอยุธยา คุณสมถวิลเป็นผู้ฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบ ซึ่งฟังมานานนับ 10 ปีแล้ว เป็นผู้พิการหลังจากประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อหลายสิบปีก่อน ปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นที่ของบ่อขยะเทศบาล แม่และญาติพี่น้องมีอาชีพเก็บและคัดแยกขยะขาย มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ก็ถือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งก่อนหน้านี้ที่ทีมงานเคยไปเยี่ยม ทีมงานมีโอกาสหนุนใจและอธิษฐานเผื่อ รวมถึงได้นำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันที่ผู้ฟังท่านอื่นบริจาคเข้ามาในรายการมาให้และวิทยุเครื่องใหม่เพื่อที่จะเปิดฟังรายการ คุณสมถวิลดีใจมากและฝากขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการช่วยเหลือด้วย

เยี่ยมเยียนผู้ฟัง ประจวบคีรีขันธ์

ทีมงานมูลนิธิร่วมกับสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้ไปเยี่ยมคุณรัชนีผู้ฟังรายการวิทยุที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และได้ร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นคือคริสตจักรเมล็ดพันธุ์สามร้อยยอดในการมาเยี่ยมด้วย คุณรัชนีได้ติดตามรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบมาประมาณ 10 ปีแล้วและมีความเชื่อในพระเจ้าจากการรับฟังรายการ สถานะทางครอบครัวค่อนข้างยากลำบากเพราะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเนื่องจากมีโรคประจำตัวอาศัยอยู่กับลูกสาวเพียงลำพังเพราะสามีเสียชีวิต รายได้มาจากการรับถุงกระดาษถุงพลาสติกมาคัดแยกและพับส่งโรงงานเท่านั้น ทีมงานมีโอกาสนำเสื้อผ้ามือสองและบะหมี่สำเร็จรูปที่ผู้ฟังบริจาคเข้ามาในรายการมาให้และนำวิทยุเครื่องใหม่มาแทนเครื่องเก่าที่ฟังไม่ได้แล้วคุณรัชนีดีใจมากเพราะว่าไม่ได้ฟังรายการมา 1 เดือนแล้วนับตั้งแต่วิทยุพัง ก่อนกลับทีมงานและพี่น้องคริสตจักรมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อคุณรัชนีในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกสาวที่เข้าสู่วัยรุ่น เรื่องสุขภาพร่างกาย เรื่องรายได้-การทำมาหากินที่จะอยู่ในการดูแลซึ่งมาจากพระเจ้าและทีมงานได้ฝากให้คริสตจักรในการติดตามดูแลคุณรัชนีในส่วนของจิตวิญญาณต่อไป

เยี่ยมผู้ฟัง สมุทรปราการ

ทีมงานมูลนิธิร่วมกับสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้ไปเยี่ยมคุณป้าพรทิพย์และคุณป้าสุมาลีที่  จ.สมุทรปราการ ท่านทั้งสองเป็นผู้ฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบที่ออกอากาศผ่านทางคลื่น AM 792 เวลา 12.30 – 13.00น. คุณป้าพรทิพย์ติดตามรับฟังรายการมานานนับ 10 ปี ช่วงหลังๆเวลาจะฟังรายการต้องเอามือจับเสาอากาศของวิทยุเอาไว้เพื่อที่จะฟังได้เพราะวิทยุเก่ามากซึ่งก็เหมือนกับที่พักอาศัยของคุณป้าที่มีสภาพที่ทรุดโทรมพอเอาไว้บังแดดบังฝนได้เท่านั้น คุณป้าพรทิพย์อยู่เพียงลำพังไม่มีครอบครัว ทำงานไม่ได้เพราะมีโรคประจำตัวและอายุมากแล้ว ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ใจยังแข็งแกร่งพร้อมที่จะยิ้มสู้ต่อไป          ส่วนคุณป้าสุมาลีอาศัยอยู่กับลูกชายที่เป็นมะเร็งปอดที่อยู่ในช่วงของการรักษาตัว ลูกชายทำงานได้บ้างตามกำลังที่มี แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการพักผ่อน มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบาก มีโรคประจำตัวที่ต้องไปหาหมอและทานยาตลอดและอายุก็เยอะแล้วไม่สามารถทำงานได้ ทีมงานได้มีโอกาสพูดคุยและอธิษฐานเผื่อคุณป้าทั้งสองท่าน, มอบเสื้อผ้ามือสองและบะหมี่กึ่งสำเร็จที่ผู้ฟังท่านอื่นบริจาคกันเข้ามาในงานสงเคราะห์ของรายการ รวมถึงได้นำวิทยุมอบให้ไว้เพื่อที่จะเปิดฟังรายการด้วย