นำสิ่งของไปให้ผู้รับผลกระทบโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2022 เจ้าหน้าที่มูลนิธิและอาสาสมัคร ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ครอบครัวคุณยายย้อย ที่ชลบุรี โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้มอบของใช้ที่จำเป็น และวิทยุให้กับครอบครัวคุณยายย้อยด้วย